print

Integratieproces Bizner naar Rabobank succesvol voltooid

Overblijvende (lening)portefeuille overgedragen aan Fideaal B.V.

Per 1 november 2011 heeft Bizner haar activiteiten gestopt als internetbank voor ondernemers en heeft Bizner de bankrelaties met haar klanten formeel opgezegd.

Klanten werden sinds maart 2010 meerdere malen ge´nformeerd over het feit dat Bizner in 2011 ging stoppen.

Het eventuele debetsaldo op de rekening diende voor 1 november 2011 te zijn aangezuiverd.

Het eventuele creditsaldo maakte Bizner over naar een door de klant op te geven rekening bij een andere bank.

De klanten aan wie Bizner een bankgarantie had afgegeven werden verzocht ervoor te zorgen dat Bizner voor 15 oktober 2011 de originele bankgarantie retour had ontvangen van de verhuurder.

Klanten die een lening bij Bizner hadden, bood Bizner de mogelijkheid deze vroegtijdig af te lossen zonder boeterente. Klanten die de lening niet vroegtijdig wilden aflossen konden de lening gewoon laten bestaan. De leningovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden blijven in dat geval van kracht. De bankrelatie blijft dus alleen voor de lening bestaan en alleen zolang de lening nog loopt. Op 23 januari 2012 heeft Bizner, onderdeel van Rabobank Nederland, haar leningportefeuille overgedragen aan Fideaal B.V. Fideaal is gespecialiseerd in leningen en 100% dochter van De Lage Landen Financiering B.V., onderdeel van Rabobank Groep. De leningen zijn door Bizner met alle daaraan verbonden rechten overgedragen aan Fideaal. De te betalen rente en maandtermijn blijven gelijk. De betrokken klanten werden verzocht hun maandtermijnen en eventuele andere verplichtingen verder te voldoen, hetzij via betaalopdracht, hetzij door een vooringevulde incassovolmacht ten gunste van Fideaal B.V. te ondertekenen en retourneren.

Andere vorderingen op ex-Bizner klanten zijn eveneens onderdeel van de overdracht aan Fideaal B.V.:

  • Vorderingen uit hoofde van afgesproken betalingsregelingen, waarbij de te betalen rente en het termijnbedrag gelijk blijven. De overdracht betekent in dit geval geen wijziging van de betalingsverplichting aan de deurwaarder.

  • Vorderingen inclusief rente en incassokosten die Bizner had uitbesteed aan een deurwaarder. Ook deze vorderingen gingen ongewijzigd over.

Voor vragen met betrekking tot deze vorderingen dient u contact op te nemen met de deurwaarder in het betrokken dossier.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via servicedesk@fideaal.nl of 088 321 00 13. Fideaal is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 09.00 - 17.30 uur.